What's on

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

About us

We regularly inform you about our activities, successful projects and new technologies.

Events

GreenDeal4Buildings: Třetí kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy

Další, v pořadí třetí, ze série kulatých stolů k podpoře iniciativy Smart Finance for Smart Buildings (SF4SB). V návaznosti na druhý kulatý stůl, který proběhl v květnu letošního roku, budou představena a diskutována další témata pro připravovanou cestovní mapu.

Cílem iniciativy SF4SB je zvýšení míry renovací budov v Evropě. Renovace a instalace obnovitelných zdrojů v České republice a na Slovensku zatím nedosahuje tempa potřebného pro úspěšnou dekarbonizaci. Hlavními příčinami jsou neefektivní financování, nedostatek projektů a nedostatečné kapacity. K uspíšení tohoto procesu vznikla iniciativa tzv. Renovační vlna (Renovation Wave) a také proto vznikly kulaté stoly.

Kulaté stoly jsou stálými diskusními fóry, do nichž se zapojuje více zainteresovaných stran, jako je vláda, regionální a místní orgány, finanční instituce, poskytovatelé energetických služeb a majitelé a provozovatelé budov v rámci celého hodnotového řetězce energetické účinnosti ve stavebním sektoru. Cílem kulatých stolů je analyzovat možnosti rozšíření existujících řešení a iniciativ, které byly úspěšné v jiných zemích Evropské unie, a vypracovat příslušné strategie, cestovní mapu a akční plány.

———————-

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolůza účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatřeníkrátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.

We don't have any videos for this event yet.

We don't have any presentations for this event yet.

We don't have any photos for this event yet.

We don't have any news for this event yet.

Refresh

There are no questions yet.

Ask a question

You are interested in the topic
Buildings?

You are interested in the topic
Energy?

You are interested in the topic
Climate change?

You are interested in the topic
Non-grant financing?

You are interested in the topic
Grant financing?

You are interested in the topic
Lokální přístup ke klimatické neutralitě?

More events

Subscribe to latest news